Informacje na temat plików cookies na tej stronie

Ta strona u?ywa plików cookies. Pozostaj?c na niej, wyra?asz zgod? na korzystanie z plików cookies.

Warunki korzystania z witryny

Warunki korzystania z witryny


Korzystanie z witryny SEIKO
Niniejsza Witryna jest prezentowana jako serwis oferujący informacje na temat SEIKO Optical Europe i jej spółek zależnych (dalej zwanych SEIKO). Korzystanie z Witryny podlega poniższym warunkom.

 

 

Właściwe prawo i sąd
Miejscem jurysdykcji jest Willich, Niemcy, w zakresie wszelkich sporów związanych z warunkami określonymi w warunkach korzystania z Witryny i wszelkimi innymi sprawami dotyczącymi korzystania z Witryny. Dodatkowo warunki korzystania z Witryny podlegają przepisom prawa Niemiec. SEIKO zastrzega sobie prawo do podjęcia kroków prawnych poza terenem Niemiec w celu skorzystania ze swoich praw do ochrony zysków pochodzących z Witryny lub w innym przypadku według uznania SEIKO.

 

 

Warunki korzystania

 

Ochrona treści
SEIKO zachowuje prawa autorskie do wszystkich treści udostępnianych w Witrynie SEIKO, a treści te są chronione na mocy przepisów o prawach autorskich. Tym samym wyżej wymienione treści nie mogą być powielane, modyfikowane, kopiowane, przekazywane lub dystrybuowane bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody SEIKO. Drukowanie treści z Witryny lub zapisywanie jej na komputerze do użytku osobistego jest jednak dozwolone, pod warunkiem przestrzegania warunków korzystania.

 

SEIKO wyświetla w Witrynie zarejestrowane znaki towarowe, w tym nazwę SEIKO. Znaki te nie mogą wykorzystywane w innym miejscu niż Witryna SEIKO bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody SEIKO.

 

Wyłączenie odpowiedzialności dostawcy treści
SEIKO dokłada starań w celu zachowania aktualności informacji zawartych w Witrynie, a według wiedzy spółki są one zgodne ze stanem faktycznym. SEIKO nie ponosi jednak odpowiedzialności za ewentualne szkody lub inne trudności, które mogą mieć wpływ na użytkowników Witryny.

 

Witryna została stworzona i jest prowadzona z zachowaniem należytej staranności. SEIKO nie jest jednak w stanie zagwarantować zgodności ze stanem faktycznym lub kompletności wszystkich dostarczanych informacji. Ponadto treści mogą być zmieniane lub aktualizowane w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia. Produkty opisane w Witrynie również mogą zostać poddane poprawkom lub innym modyfikacjom bez uprzedniego powiadomienia.

 

SEIKO nie przyjmuje propozycji biznesowych itp. za pośrednictwem Witryny. Informacje otrzymane za pośrednictwem Witryny nie są uważane za poufne. SEIKO nie przyjmuje żadnych zobowiązań w odniesieniu do informacji przesyłanych za pośrednictwem Witryny.

 

Strony linkowane
SEIKO Corporation i jej spółki zależne nie ponoszą odpowiedzialności za materiały wytwarzane lub wydawane przez osoby trzecie w Witrynach linkowanych z Witryny SEIKO. Użytkownicy powinni przyjąć pełną odpowiedzialność za odwiedzanie witryn linkowanych z Witryny SEIKO. Użytkownik jest zobowiązany do podjęcia środków zwalczania szkodliwych danych, takich jak wirusy. Z wyjątkiem sekcji Łącza biznesowe w Witrynie, SEIKO nie składa deklaracji co do zgodności ze stanem faktycznym opisów produktów lub usług zawartych w linkowanych witrynach, oraz SEIKO nie sugeruje jakiegokolwiek powiązania linkowanych witryn z SEIKO.

 

Pliki cookie
Witryna korzysta z plików cookie w celu zapewnienia użytkownikom większej wygody. Pliki cookie to dane wysyłane z Witryny do przeglądarki internetowej w komputerze użytkownika. Użytkownicy mogą zmienić ustawienia swojej przeglądarki, odmawiając akceptowania plików cookie, według własnego uznania. Szczegóły dotyczące ustawień plików cookie znajdują się w informacjach dostarczonych przez wydawcę oprogramowania przeglądarki internetowej.

Informacje na temat plików cookies na tej stronie

Ta strona u?ywa plików cookies. Pozostaj?c na niej, wyra?asz zgod? na korzystanie z plików cookies.

Poufność

SEIKO gwarantuje ochronę prywatnych informacji dotyczących użytkowników zgodnie z wymogami prawa oraz gwarantuje, że informacje te nie będą wykorzystywane przez osoby trzecie. SEIKO uważa ochronę prywatności użytkowników za kwestię wysokiej wagi i dokłada najwyższej staranności w celu jej zapewnienia.

Zmiana niniejszych warunków korzystania
Treść niniejszych warunków korzystania może ulec zmianie w razie potrzeby, w związku z czym prosimy o zapoznanie się z najbardziej aktualną wersją na stronie internetowej firmy.

 

Data wejścia w życie: 1 stycznia 2015