Informacje na temat plików cookies na tej stronie

Ta strona u?ywa plików cookies. Pozostaj?c na niej, wyra?asz zgod? na korzystanie z plików cookies.

Polityka Prywatności

Polityka prywatności


Polityka ochrony danych
Ochrona danych osobowych odgrywa ważną rolę w naszej firmie. W związku z tym postępujemy zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony poufności i ochrony danych. Poniżej przedstawiamy informacje o danych, które możemy gromadzić, o sposobie ich przetwarzania i o podmiotach, którym możemy je udostępniać.

Gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych
Gdy użytkownik odwiedza stronę główną Seiko Optical Europe GmbH, otrzymujemy jedynie anonimowe dane, na przykład informacje o witrynie, z której użytkownik nawiązuje z nami kontakt, informacje o dostawcy usług internetowych i strony witryny, wyświetlone przez użytkownika. Seiko wykorzystuje te informacje w celach statystycznych wyłącznie w celu doskonalenia swoich produktów, usług i strony internetowej.

Nie gromadzimy danych osobowych na naszych stronach internetowych, chyba że użytkownik udzieli nam zgody lub przekaże takie dane dobrowolnie – na przykład podczas rejestracji, przekazania pozytywnej lub negatywnej informacji zwrotnej, korzystania z usług online, gry, lub wysłania prośby o materiały informacyjne – lub jeżeli jest to dozwolone na mocy odpowiednich przepisów o ochronie danych.

Istnieje możliwość automatycznego generowania takich danych, jak adres protokołu internetowego lub informacje o terminie i czasie korzystania z serwisu z uwagi na stosowane wyposażenie techniczne, a tym samym ich bezwzględnej konieczności dla komunikacji. Dane, które nie są już potrzebne do przekazania wiadomości, zostają usunięte lub zanonimizowane.

Jeżeli użytkownik nie zgłasza sprzeciwu, Seiko tworzy profile użytkownika pod pseudonimem dla celów reklamy i badania rynku lub w celu umożliwienia nam dostosowania naszej witryny do potrzeb użytkownika. Użytkownik zostanie poinformowany ze stosownym wyprzedzeniem przed wygenerowaniem takich profili użytkownika.

Pozwalamy sobie korzystać z plików cookie w celu ułatwienia prezentacji naszych stron internetowych, tj. w celu dostosowywania naszych stron internetowych do zainteresowań użytkowników lub przechowywania kodu użytkownika, aby użytkownik nie musiał wprowadzać go ponownie lub aby był rozpoznawany automatycznie przy kolejnej wizycie. Użytkownik ma jednak możliwość odmowy akceptowania plików cookie poprzez zmianę ustawień w swojej przeglądarce, polegającą na usunięciu plików cookie z jego dysku twardego, wyłączeniu wszystkich plików cookie lub informowaniu użytkownika przed zapisaniem pliku cookie.

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem
Wszystkie dane osobowe, z którymi mamy kontakt online, są wykorzystywane i przetwarzane zgodnie z odpowiednimi przepisami o ochronie danych osobowych. Wykorzystujemy dane wyłącznie do przetwarzania zamówień, do ochrony naszych uzasadnionych interesów biznesowych w odniesieniu do obsługi klienta oraz w celu dostosowywania naszych produktów do potrzeb użytkowników.

Ponieważ dbamy o utrzymywanie relacji z klientami, czasami konieczne jest wykorzystanie tych danych osobowych przez nas lub osobę trzecią występującą w naszym imieniu w celu poinformowania użytkownika o naszych produktach.

Dane osobowe użytkownika są wykorzystywane do celów marketingu bezpośredniego lub badania rynku wyłącznie po uzyskaniu wyraźnej zgody użytkownika.

Nie wykorzystujemy danych osobowych użytkownika do celów komercyjnych i nie sprzedajemy ich osobom trzecim.

Wykorzystywanie danych do określonych celów
Seiko przetwarza i wykorzystuje wyłącznie dane osobowe, które zostały wprowadzone przez użytkownika online, w celach, o których użytkownik został poinformowany, chyba że gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych:

jest wymagane do celu blisko związanego z celem początkowym

jest wymagane do negocjacji z użytkownikiem oraz do przygotowania i realizacji kontraktu

jest wymagane zgodnie z normą prawną lub wytycznymi urzędowymi lub prawnymi,

jest wymagane dla celów ochrony prawnej lub oddalenia pozwu

zapobiega nadużyciom lub innym nielegalnym działaniom stanowiącym zagrożenie dla integralności systemów Seiko i bezpieczeństwa danych

Bezpieczeństwo danych
Poprzez stosowanie środków technicznych i organizacyjnych Seiko zapewnia ochronę danych osobowych użytkownika przed niezamierzonym i nielegalnym usunięciem, zmodyfikowaniem lub utratą, a także przed dostępem osób nieuprawnionych bądź rozpowszechnieniem.

Łącza
Seiko nie ponosi odpowiedzialności za politykę ochrony danych innych stron internetowych, do których łącza znajdują się w jej witrynie.

Prawa użytkownika witryny jako użytkownika Internetu
Jeżeli użytkownik prosi o przesłanie informacji, o skorygowanie lub usunięcie danych osobowych, zobowiązujemy się do przestrzegania praw użytkownika w ramach istniejących przepisów.

W miarę dalszego rozwoju Internetu będziemy stale dostosowywać naszą politykę ochrony danych. Na tej stronie będziemy informować użytkowników z odpowiednim wyprzedzeniem o wszelkich modyfikacjach. W związku z tym sugerujemy regularne odwiedzanie tej strony w celu otrzymywania aktualnych informacji o naszej polityce ochrony danych.

Google Analytics

Niniejsza witryna korzysta z Google Analytics, usługi analityki stron internetowych obsługiwanej przez Google Inc. Google Analytics wykorzystuje pliki „cookie“ (pliki tekstowe, umieszczane w komputerze użytkownika) jako pomoc w analizowaniu sposobu korzystania ze strony internetowej przez użytkowników. Informacje generowane przez pliki cookie, dotyczące sposobu korzystania z witryny przez użytkownika, będą przesyłane do Google i zapisywane przez Google na serwerach w Stanach Zjednoczonych. 

Google będzie wykorzystywać te informacje do oceny korzystania z witryny internetowej przez użytkowników, do tworzenia raportów na temat aktywności w witrynie dla operatorów stron internetowych oraz do oferowania operatorom stron internetowych innych usług związanych z aktywnością na stronach internetowych i korzystaniem z Internetu. 

 Facebook

Niniejsza witryna korzysta z usługi remarketingu oferowanej przez serwis Facebook, prowadzony przez firmę Facebook Inc. z siedzibą w USA, która umożliwia pomiar i generowanie kompleksowych statystyk dotyczących sposobu korzystania z witryny, optymalizację i tworzenie grup odbiorców kampanii reklamowych. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na zbieranie i przetwarzanie przez Facebook danych w wymienionych wyżej celach zgodnie z polityką prywatności Facebook.

 

Kontakt
W razie pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o bezpośredni kontakt z SEIKO Optical Polska. Szczegółowe informacje znajdują się w sekcji „Informacje o Ustawie o teleusługach”.